user hidden basic

 pokój: 610
 telefon: 237 1316

 

 

 

Lista publikacji

Artykuły i referaty konferencyjne:

 1. E. Hrynkiewicz, A. Milik, J. Mocha: Dynamicznie rekonfigurowalna współbieżna realizacja sterowania binarnego (Dynamically Reconfigurable Paralell Implemntation of Logic Controller). VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 02-04. czerwca, 2008, ELEKTRONIKA-konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2008, ss. 187-190.

 2. A. Milik, J. Mocha: Samorekonfigurowalny system cyfrowy (Self Reconfigurable Digital System). XI Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin, 2008, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 8/2008, ss. 483-485.

 3. J. Mocha, Z. Łaskarzewski: Część sprzętowa uniwersalnego stanowiska testującego (Hardware part of universal testing station). VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 02-04 czerwca, 2008, ELEKTRONIKA-konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2008, ss. 184-186.

 4. Z. Łaskarzewski, J. Mocha: Mechanizm komunikacji z uniwersalnym urządzeniem testującym (Communication mechanisms with universal testing equipment). VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 02-04 czerwca, 2008, ELEKTRONIKA-konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2008, ss. 210-212.

 5. J. Mocha, D. Kania, T. Woźnica: Wykorzystanie przesuniętych w fazie sygnałów zegarowych do redukcji zaburzeń elektromagnetycznych w układach FPGA (On Reduction of EME in FPGAs Using Clock Phase Shifting). 6. Konferencja Naukowa „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” KNWS’09, Rydzyna k. Leszna, 3 5 czerwca 2009, Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/2009, ss. 200-202.

 6. J. Mocha, Z. Łaskarzewski: Uniwersalny system testujący urządzenia elektroniczne (Universal testing system for electronic devices). 6. Konferencja Naukowa „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” KNWS’09, Rydzyna k. Leszna, 3-5 czerwca 2009, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7/2009, ss. 426-428.

 7. J. Mocha, T. Woźnica: Emisja zaburzeń elektromagnetycznych systemów mikroprocesorowych implementowanych w układach programowalnych FPGA. VI Krajowe Sympozjum: Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, 8 9.10.2009, Łódź, ss. 6-8, publikacja pokonferencyjna: Emisja zaburzeń elektromagnetycznych przez systemy mikroprocesorowe implementowane w układach programowalnych FPGA (Electromagnetic emission of microprocessors systems implemented in FPGAs). Przegląd Elektrotechniczny, nr 3/2010.

 8. M. Chmiel, J. Mocha, D. Kania, E. Hrynkiewicz: Dynamic partial reconfiguration of CPU-s for Programmable Logic Controllers executing control programs developed in the Ladder Diagram language. Proceedings of the 4th IFAC Workshop on Discret-Event System Design, DESDes’09, 6 8.10.2009, Valencia, Hiszpania, pp. 59-64.

 9. J. Mocha: Porównanie metod dynamicznej rekonfiguracji analogowych oraz cyfrowych matryc programowalnych (A comparison of dynamic reconfiguration methods used in analog and digital programmable arrays). IX Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 30 maja - 02 czerwca, 2010, ELEKTRONIKA-konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 09/2010, ss. 55-58.

 10. A. Seweryn, M. Chmiel, S. Tworuszka, J. Mocha: Bezprzewodowy panel operatorski do sterownika PLC (A wireless Operating Panel for a Programmable Logic Controller). IX Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 30 maja 02 czerwca, 2010, ELEKTRONIKA-konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 09/2010, ss. 52-55.

 11. J. Kulisz, R. Czerwiński, J. Mocha, M. Chmiel: A PC-based Object Simulator for Supporting PLC Software Development. Proceedings of the 10th International IFAC Workshop on Programmable Devices and Embeded Systems, PDeS’10, Pszczyna, November 6-8, 2010, pp. 239-244.

 12. J. Kulisz, J. Mocha, T. Woźnica: Reducing Electromagnetic Disturbances in FPGA circuits by using Multiphase Clocks. Proceedings of the International Conference on Signal and Electronic Systems, ICSES’10, Gliwice, September 7-10, 2010, pp. 193-196.

 13. M. Chmiel, J. Mocha, E. Hrynkiewicz: A FPGA-based bit-word PLC CPUs development platform. Proceedings of the 10th International IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS’10, Pszczyna, November 6-8, 2010, pp. 155-160.

 14. J. Kulisz, R. Czerwiński, J. Mocha, M. Chmiel: Komputerowy symulator obiektu przeznaczony do testowania oprogramowania sterowników PLC (An Object Simulator for PLC Software Testing). Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2011, ss. 3-5.

 15. M. Chmiel, J. Mocha, E. Hrynkiewicz: Xilinx Virtex-4 jako platforma rozwojowa jednostek centralnych PLC (Xilinx Virtex-4 – based PLC CPUs Development Platform). Pomiary Automatyka Kontrola, nr 01/2011, ss. 55-57.

 16. J. Kulisz, J. Mocha, T. Woźnica: Redukcja emisji zaburzeń elektromagnetycznych w układach FPGA z wykorzystaniem struktur typu GALS (Reduction of EM Disturbances in FPGA Circuits with the Use of GALS Structures). ELEKTRONIKA – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 12/2010, ss. 16-18.

 17. J. Mocha, D. Kania: Metoda sprzętowej realizacji programu LD z wykorzystaniem układów FPGA (A Method of Hardware Implementation of LD Programs in FPGA Devices). 8. Konferencja Naukowa „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” KNWS’11, ss. 37-42, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 01/2012, ss. 88-92.

 18. M.Chmiel, J. Mocha, E. Hrynkiewicz, A. Milk: Central Processing Units for PLC implementation in Virtex-4 FPGA. Proceedings of the 18th IFAC World Congress (wydane na CD), August 28-September 2, 2011, Milano, Italy, Volume # 18 , Part# 1, ISBN: 978-3-902661-93-7, http://www.ifacpapersonline.net/World_Congress/Proceedings_of_the_18th_IFAC_World_Congress__2011/more19.html

 19. M. Chmiel, J. Mocha: Możliwość wykorzystania specyficznych własności układów FPGA do konstrukcji jednostki centralnej sterownika PLC (Usability of FPGA devices’ specific properties for building a PLC central processing unit). X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 05 09 czerwca, 2011, ELEKTRONIKA-konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 09/2011, ss. 167-170.

 20. Ł. Folta, M. Chmiel, J. Mocha: Kompaktowy sterownik programowalny z panelem dotykowym (Compact Programmable Controller with Touch Panel). X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 05 09 czerwca, 2011, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 11/2011, ss. 47-49.

 21. Mocha Jan, Wójcik Dariusz and Sobotnicki Aleksander. Problematyka zabezpieczenia aparatury elektromedycznej przed skutkami defibrylacji, 2013. VIII Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice (EMC'13), 17/10/2013-18/10/2013, Łódź.

 22. Chmiel Mirosław, Mocha Jan, Hrynkiewicz Edward and Polok Dariusz. About implementation of IEC 61131-3 IL operators in standard microcontrollers, 2013. 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS'13), 25/09/2013-27/09/2013, Velke Karlovice, CZECH REPUBLIC, pp. 30-35

 23. Chmiel Mirosław, Mocha Jan, Hrynkiewicz Edward and Polok Dariusz. About Implementation of IEC 61131-3 IL Function Blocks in Standard Microcontrollers, 2014. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, vol. 60, no. 1, pp. 33-38

 24. Chmiel Mirosław, Hrynkiewicz Edward, Polok Dariusz and Mocha Jan. Popular microcontrollers execute IEC 61131-3 standard operators and functional blocks in simply automatic control tasks, 2015. Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2015 20th International Conference on (MMAR 2015), 24/08/2015-24/08/2015, Międzyzdroje, pp. 643-648

 25. Surma Maciej, Wójcik Dariusz, Mocha Jan, Noga Artur, Karwowski Andrzej and Topa Tomasz. Zastosowanie techniki radia programowalnego w badaniach odporności aparatury medycznej na zaburzenia pochodzące od urządzeń sieci bezprzewodowych, 2016. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 92, no. 12, pp. 165-168

 26. Wójcik Dariusz, Mocha Jan, Surma Maciej, Noga Artur, Magnuski Mirosław, Karwowski Andrzej and Topa Tomasz. Efekty nieliniowe w obwodach wejściowych aparatury elektromedycznej a odporność na zaburzenia promieniowane, 2016. XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE - Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, 26/06/2016-29/06/2016, Wrocław, Polska. ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE, ISBN: 978-8-3881-3199-0, pp. 307-308

 27. Surma Maciej, Wójcik Dariusz, Mocha Jan, Noga Artur, Karwowski Andrzej and Topa Tomasz. Zastosowanie techniki radia programowanego w badaniach odporności aparatury medycznej na zaburzenia pochodzące od urządzeń sieci bezprzewodowych, 2016. XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE - Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, 26/06/2016-29/06/2016, Wrocław, Polska. ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE, ISBN: 978-8-3881-3199-0, pp. 278-279