W dniu 12.06.2017r w ramach warsztatów dla szkół na Politechnice gościliśmy wycieczkę szkolną klas V i VI, oraz II i III gimnazjum Szkoły Społecznej im. Janusza Korczaka w Gliwicach.


Warsztaty zorganizowano w trzech grupach tematycznych obejmujących zagadnienia związane z: sterownikami programowalnymi, mikrokontrolerami, oraz elektroniką biomedyczną. Zajęcia te jak zawsze poprzedził krótki wykład wprowadzający w wykonaniu Prof. dr hab. inż. Dariusza Kani, na którym młodzi przyszli inżynierowie mogli dowiedzieć się kilku szczegółów o historii Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki, oraz co takiego trzeba zrobić, aby zostać studentem na tym Wydziale!

W zajęciach w Laboratorium Mikroprocesorów na wykładzie „Nie taki mikrokontroler straszny jak go malują” prowadzonych przez dr inż. Bernarda Wyrwoła oraz dr inż. Tomasza Rudnickiego, uczniowie poznali mikrokontroler od "środka". Zrozumieli działanie niektórych jego funkcji, nauczyli się w ograniczonym zakresie jak go zaprogramować i przetestować działanie. Poprzez modyfikacje pewnych wartości w pętli programu mogli zaobserwować, jak zmiany te wpływają na jego funkcjonowanie.

W Laboratorium Sterowników Programowalnych słuchacze pod opieką dr inż. Andrzeja Malchera i dr inż. Józefa Kulisza uczestniczyli w zajęciach z programowania sterowników przemysłowych. Na przykładzie przystępnego modelu obiektu przemysłowego przyszli studenci poznawali szczegóły i problemy związane z opracowaniem prostego, ale i bezpiecznego programu na sterownik. Zajęcia te miały na celu uzmysłowienie, co to jest sterownik programowalny i do czego służy, a także jakie jest jego znaczenie w przemyśle.

W Laboratorium Miernictwa Elektromedycznego i Aparatury Medycznej pod opieką dr inż. Tomasza Przybyły młodzi adepci elektroniki (będąc czasami w charakterze pacjenta) poznali sygnały elektryczne, jakie może wygenerować ciało człowieka, oraz jakie informacje te sygnały niosą. Obserwowali szereg ciekawych doświadczeń związanych z przebiegami elektrycznymi pobieranymi z ciała człowieka.