Plan zebrań pracowników Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019
(wtorki, godz. 8:30, sala 715)

 

 

09.10.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

16.10.2018
mgr inż. Piotr Chodorowski

Rzeczywisty pomiar poboru mocy w układzie FPGA

  • Sprawy organizacyjne

 

23.10.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

13.11.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

20.11.2018
dr inż. Tomasz Rudnicki

Wyniki badań układu napędowego z silnikiem PMSM oraz pierwsze kroki w kierunku układu sterowania wykorzystującego układ FPGA

  • Sprawy organizacyjne

 

04.12.2018
Pracownicy naukowi ZUCiM

Prezentacja prac BK - podsumowanie

mgr inż. Dariusz Polok

Kasetka z układem FPGA dedykowana dla lab. 613

  • Sprawy organizacyjne

 

11.12.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

15.01.2019

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

22.01.2019
dr inż. Józef Kulisz

Projektowanie urządzeń cyfrowych – omówienie nowego programu przedmiotu

  • Sprawy organizacyjne

 

26.02.2019 
mgr inż. Mateusz Kuc

Sprzętowa implementacja dekodera LDPC w strukturze FPGA

  • Sprawy organizacyjne