Plan zebrań pracowników Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020
(wtorki, godz. 8:30, sala 715)

 

 

08.10.2019

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

22.10.2019

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

29.10.2019

dr inż. Adam Pawlak
Zagadnienia projektowania Systemów Cyber-Fizycznych w programach i wybranych projektach europejskich
  • Sprawy organizacyjne

 

12.11.2019

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

19.11.2019
mgr inż. Szymon Sarna

System kryptograficzny implementowany w pSoC

  • Sprawy organizacyjne

 

10.12.2019

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

17.12.2019
Pracownicy naukowi ZUCiM

Podsumowanie prac naukowych 2019 r. Przedstawienie planów na 2020 r.

  • Sprawy organizacyjne

 

07.01.2020
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania

Sygnatura muzyczna w procesie pozyskiwania informacji

  • Sprawy organizacyjne

 

14.01.2020

Zebranie Instytutu Elektroniki