Plan zebrań pracowników Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych w semestrze letnim roku akad. 2017/2018
(wtorki, godz. 8:30, sala 715)

 

 

20.02.2018
Pracownicy naukowi ZUCiM

Prezentacja obszarów badawczych Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych

  • Sprawy organizacyjne

 

27.02.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki  


13.03.2018
Pracownicy naukowi ZUCiM

Prezentacja obszarów badawczych pracowników ZUCiM - plan badań na 2018 rok

  • Sprawy organizacyjne

 

20.03.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

17.04.2018
dr inż. Dariusz Stachańczyk

Projektowanie układów SoC - metody redukcji poboru mocy

  • Sprawy organizacyjne

 

24.04.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

  

22.05.2018
mgr inż. Michał Kobylecki

Dekompozycyjne metody optymalizacji realizacji sprzętowej bitowego programu sterowania

  • Sprawy organizacyjne

 

15.05.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki

 

19.06.2018
mgr inż. Piotr Chodorowski

Rzeczywisty pomiar poboru mocy w układzie FPGA

  • Sprawy organizacyjne

 

12.06.2018

Zebranie Instytutu Elektroniki