Plan zebrań pracowników Katedry Systemów Cyfrowych w semestrze letnim roku akad. 2019/2020
(wtorki, godz. 8:30, sala 739)

 

25.02.2020

Sprawy organizacyjne Katedry Systemów Cyfrowych

prowadzący zebranie: D. Kania, R. Czerwiński

 

17.03.2020
dr. hab. inż. Wojciech Kierat, prof. PŚ

Metrologia ekspozycji na zanieczyszczenia gazowe przedostające się do organizmu człowieka w procesie oddychania

prowadzący zebranie: D. Kania

 

31.03.2020

Kolegium Katedry Systemów Cyfrowych

Samodzielni pracownicy Katedry

  • sprawy organizacyjne

 

21.04.2020
mgr inż. Michał Kobylecki

Dekompozycyjne metody optymalizacji realizacji sprzętowej bitowego programu sterowania

prowadzący zebranie: D. Kania

 

28.04.2020

Kolegium Katedry Systemów Cyfrowych

Samodzielni pracownicy Katedry

  • sprawy organizacyjne

 

19.05.2020
mgr inż. Piotr Chodorowski

Koder bufora ramek dedykowany dla układów SoC

prowadzący zebranie: D. Kania

 

26.05.2020

Kolegium Katedry Systemów Cyfrowych

Samodzielni pracownicy Katedry

  • sprawy organizacyjne

 

16.06.2020
mgr inż. Mateusz Kuc

Sprzętowa implementacja dekodera LDPC w strukturze FPGA

prowadzący zebranie: D. Kania

 

30.06.2020

Kolegium Katedry Systemów Cyfrowych

Samodzielni pracownicy Katedry

  • sprawy organizacyjne

 

22.09.2020

Kolegium Katedry Systemów Cyfrowych

Samodzielni pracownicy Katedry

  • sprawy organizacyjne